top of page
Law Firm

VISA DOANH NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ ÚC

Dành cho Chủ doanh nghiệp muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh sang Úc.

LỢI ÍCH KHI KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ TẠI ÚC

Đầu tư vào Úc là đầu tư vào Tương lai của bạn

Thị thực Doanh nghiệp cho phép bạn kiếm được lợi nhuận tốt từ khoản đầu tư của mình đồng thời bảo vệ tài sản của bạn trước các điều kiện chính trị và ngoại hối bất lợi. Nó cũng cung cấp cho con bạn cơ hội sống, làm việc và học tập tại Úc.

Có nhiều cách để đầu tư và phát triển sự giàu có của bạn tại Úc. Các ví dụ đáng chú ý bao gồm Phát triển đất đai, Nhà máy rượu vang và Nhượng quyền thương mại.

Business and Investor Visa: About
Checklist

ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP (188A)

Điều kiện tiên quyết:​​​

 • Doanh thu kinh doanh $750,000 AUD trong 2 trong 4 năm qua.

 • Quyền sở hữu trong Doanh nghiệp ít nhất 30% hoặc 10% (được niêm yết công khai) của doanh nghiệp

 

Số tiền đầu tư từ

$300,000AUD.

DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ (188B)

điều kiện tiên quyết​:

 • Tài sản ròng ít nhất 2,25 triệu đô la Úc trong 2 năm qua.

 • Kinh nghiệm đầu tư ít nhất 3 năm.

 • Người nộp đơn dưới 55 tuổi.

Đầu tư $2,500,000 AUD vào một quỹ phù hợp trong bốn năm.

NHÀ ĐẦU TƯ ĐÁNG KINH DOANH (188C)

điều kiện tiên quyết:

 • Đầu tư 5 triệu đô la Úc vào một quỹ tuân thủ.

 • Được đề cử bởi một cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc hoặc Austrade
   

Đầu tư $5.000.000 AUD  vào quỹ tuân thủ trong bốn năm. 

VIỆC KINH DOANH
TÀI NĂNG (132A)

điều kiện tiên quyết:

 • Doanh thu kinh doanh $3,000,000 AUD trong 2 trên 4 năm qua.

 • ​Quyền sở hữu trong Doanh nghiệp ít nhất 30%.

 • Tài sản Kinh doanh Ròng $400,000 AUD

 

Đầu tư vào Doanh nghiệp ít nhất $1.000.000 AUD trong hai năm.

Thị thực Doanh nghiệp yêu cầu đánh giá chuyên sâu về nền tảng kinh doanh của một cá nhân. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với chúng tôi để cho phép chúng tôi cung cấp cho bạnđánh giá ban đầu miễn phívề việc bạn có đủ điều kiện để được cấp Thị thực Kinh doanh hay không.

business contat
bottom of page