top of page

DI CHUYỂN ĐẾN:
ZEALAND MỚI

ZEALAND MỚI

New Zealand mang đến một trong những cảnh quan đẹp như tranh vẽ nhất trên thế giới và mang đến những cơ hội tuyệt vời cho những người di cư tiềm năng. Tại Ascend, chúng tôi tập trung vào Người di cư có tay nghề và Thị thực gia đình cho New Zealand.


Do tính chất độc đáo và phức tạp của Thị thực to Thị thực New Zealand, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm thông tin.

bay-beautiful-view-clouds-724963.jpg
Investor 1 Resident Visa

This visa was allowed people with NZD $10 million to invest in New Zealand to apply for residence.

With this visa you can
  • Live, work and study in New Zealand.

  • Include your partner, and dependent children aged 24 and under, in your visa application.

Investor 2 Resident Visa

This visa allowed business people with at least NZD $3 million in funds or assets to submit an expression of interest and then apply for residence.

With this visa you can
  • Live, work and study in New Zealand.

  • Include your partner, and dependent children aged 24 and under, in your visa application.

Active Investor Plus Visa

Apply for this visa to live, work and invest in New Zealand. You must have at least NZD $15 million or the weighted equivalent in available assets or funds.

With this visa you can
  • Live, work and study in New Zealand.

  • Include your partner, and dependent children aged 24 and under, in your visa application

  • Apply for permanent residence after 4 years of keeping your funds in New Zealand.

bottom of page