top of page
Business Meeting

LỢI ÍCH CỦA VIỆC CÓ ĐƯỢC PR

Nhiều người tin rằng có được PR có nghĩa là có ý định di cư vĩnh viễn khỏi Malaysia. Đây là một quan niệm sai lầm vì bạn có thể tích cực sống ở cả hai quốc gia và tận hưởng all các lợi ích.

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc đã xếp hạng Úc đứng thứ 3 về Chất lượng Cuộc sống. Mật độ dân số thấp và không khí trong lành là minh chứng cho phát hiện này. Là người có PR, bạn có thể mong đợi được tận hưởng những kỳ quan thiên nhiên của Úc và sống thoải mái, không căng thẳng.

GIÁO DỤC

Úc có một trong những hệ thống Giáo dục tốt nhất với 16 trường Đại học được xếp hạng trong Top 50. Là người có PR, bạn và con sẽ được vào các trường Đại học với mức trợ cấp. Ngoài ra, con bạn sẽ có quyền truy cập miễn phí vào các trường trung học và trường tiểu học công lập mà học sinh có trải nghiệm học tập lành mạnh.

TĂNG CỦA BẠN NET WORTH

Nhận được PR mở ra một Cánh cổng dẫn đến nhiều cơ hội. Là người có PR, bạn sẽ có quyền tiếp cận các công việc được trả lương cao hơn cũng như các cơ hội Kinh doanh và Đầu tư mà người nước ngoài không thể tiếp cận được.  

LỢI ÍCH CỦA Y HỌC

Với tư cách là PR, bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào Medicare, một Sáng kiến của Chính phủ nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho tất cả PR và Công dân Úc. Theo Medicare, bạn
phí tư vấn cho bác sĩ, bao gồm các bác sĩ chuyên khoa và  examines của bác sĩ cùng một số tên.

CÁCH SỐNG

Là một PR sống ở Úc, bạn sẽ được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau vì Úc được xếp hạng là quốc gia đa văn hóa thứ hai trên thế giới. This cung cấp một con đường để tìm hiểu thêm về các nền văn hóa mới, từ đó sẽ mở đường cho các ý tưởng và quan điểm, cải thiện triển vọng của bạn nói chung.

RIGHTS 

Với tư cách là a PR, bạn sẽ được tôn trọng giá trị, nhân phẩm và tự do bình đẳng của cá nhân with cơ hội bình đẳng như nhau trong một quốc gia tự do thế tục từ sự phân biệt đối xử.

Cảm ơn đã gửi!

bottom of page