top of page

THỊ THỰC TRỞ LẠI THƯỜNG TRÚ

Thị thực này dành cho những cá nhân muốn gia hạn Thường trú nhân.

Đôi khi các cam kết khác cản trở và không thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu cư trú đối với PR. Nếu bạn không duy trì yêu cầu cư trú 2 trong 5 năm, bạn vẫn có thể gia hạn PR của mình, tuy nhiên bạn sẽ cần đưa ra bằng chứng rằng bạn có mối quan hệ chặt chẽ và liên tục với Úc.

 

Đơn xin thị thực hồi hương thường trú thay đổi theo từng trường hợp. Liên hệ với chúng tôi để thảo luận về hoàn cảnh của bạn và cho phép chúng tôi hỗ trợ bạn về vấn đề này.

airport-airport-gate-boarding-34134.jpg

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Cảm ơn đã gửi!

resident return contact
bottom of page