top of page
Graduation Ceremony

SINH VIÊN VÀ
THỊ THỰC TỐT NGHIỆP

Thị thực này dành cho sinh viên hoặc sinh viên tốt nghiệp của Úc

VISA SINH VIÊN VÀ VISA GIÁM HỘ SINH VIÊN

Thị thực sinh viên cho phép bạn học tập và làm việc bán thời gian tại Úc. Thị thực này có thể được áp dụng cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên.

Mặt khác, thị thực Người giám hộ Sinh viên cho phép cha mẹ tham gia cùng con của họ với tư cách là người giám hộ trong suốt thời gian của Thị thực Sinh viên.

VISA TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT

Nếu bạn là một sinh viên mới tốt nghiệp Kỹ sư vừa tốt nghiệp một trường Đại học được công nhận ở bất kỳ đâu trên thế giới, bạn có thể xin được Thị thực cho phép bạn làm việc và ở lại Úc trong hơn một năm.

THỊ THỰC TỐT NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp tại Úc, bạn có thể có được Thị thực tốt nghiệp cho phép bạn làm việc và tích lũy kinh nghiệm tại Úc với khả năng có được PR.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Cảm ơn đã gửi!

student contact
student visa contact
bottom of page