top of page

VISA CHA MẸ

Thị thực này cho phép bạn tham gia cùng các thành viên gia đình đang sống ở Úc

Có hai Thị thực chính cho phép Cha mẹ tham gia cùng con cái của họ, Thị thực Cha mẹ Đóng góp và Thị thực Cha mẹ.  Sự khác biệt giữa hai loại này là thời gian xử lý và chi phí thị thực.

old couple
parent contact
bottom of page