top of page
Sunset Over New York City

DI CHUYỂN ĐẾN:
HOA KỲ

THỊ THỰC ĐẦU TƯ EB-5

Cách dễ nhất để có được Thẻ xanh Hoa Kỳ thông qua khoản đầu tư 900.000 USD.

Chúng tôi tập trung vào thị thực nhà đầu tư EB-5 và đã hợp tác với các Công ty liên quan để cung cấp cho khách hàng của chúng tôi một lộ trình hợp lý và không gây căng thẳng đến obtain a Thẻ xanh._cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ 

Thị thực chuyển tiếp này thường phù hợp với những cá nhân có thu nhập ròng cao muốn mở rộng kinh doanh hoặc danh mục đầu tư của họ sang Hoa Kỳ và cung cấp cho con cái họ những cơ hội tốt nhất trong tương lai.

US Flag
EB-1

You may be eligible for an employment-based, first-preference visa if you are a noncitizen of extraordinary ability, are an outstanding professor or researcher, or are a certain multinational executive or manager. Each occupational category has certain requirements that must be met

EB-2-NIW

You may be eligible for an employment-based, second preference visa if you are a member of the professions holding an advanced degree or its equivalent, or a person who has exceptional ability. 

bottom of page