top of page
Untitled design.png

VISA KỲ NGHỈ LÀM VIỆC

Thị thực này cho phép những người trẻ tuổi từ 18 đến 30 làm việc tại Úc trong tối đa 12 tháng và giúp trả tiền cho những ngày nghỉ của họ.

VISA ÚC KỲ NGHỈ CÔNG TÁC

Thị thực này cho phép bạn làm việc trong khi bạn đi du lịch ở Úc trong tối đa 12 tháng. Bạn cũng có thể đủ điều kiện để xin thị thực làm việc trong kỳ nghỉ thứ hai hoặc thứ ba nếu đáp ứng các yêu cầu. 

 

Đủ điều kiện cấp thị thực: 

  • Yêu cầu độ tuổi: 18 - 30 tuổi

  • Yêu cầu học vấn: Có bằng cấp

bottom of page