top of page
Business Conference
CÁC DỊCH VỤ KHÁC

KHÁNG CÁO HÀNH CHÍNH VÀ TÒA ÁN

Từ chối và hủy bỏ thị thực

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể kháng cáo việc Từ chối hoặc Hủy bỏ Thị thực thông qua Tòa phúc thẩm Hành chính. Đây là tùy từng trường hợp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Fountain Pen
Administrative Appeals and Tribunals: Product
Fountain Pen

DỊCH VỤ CÔNG CHỨNG

Với tư cách là Luật sư Úc, chúng tôi có thể chứng kiến các Tuyên bố theo luật định và chứng nhận các tài liệu để sử dụng ở Úc và New Zealand. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ chứng kiến việc ký các tài liệu theo yêu cầu. Dịch vụ này được cung cấp miễn phí cho các khách hàng hiện tại của chúng tôi.

notarial

DỊCH VỤ THAM QUAN KHÁM PHÁ VÀ ĐỊNH CƯ

Tại Ascend, chúng tôi không chỉ cung cấp Tư vấn về Thị thực và Di cư. Chúng tôi cũng có thể đồng hành cùng bạn trong các chuyến thăm dò tới Úc nếu bạn muốn tìm kiếm các cơ hội đầu tư và gặp gỡ các quan chức chính phủ để biết thêm về các Chương trình Thị thực hiện có.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể đồng hành cùng bạn trong lần hạ cánh đầu tiên để đảm bảo bạn được ổn định thoải mái trong ngôi nhà mới của mình.

School LIbrary
exploratory
bottom of page