top of page
Throwing Caps

CÓ KỸ NĂNG—Visa TỐT NGHIỆP ĐƯỢC CÔNG NHẬN (SUBCLASS 476)

Thị thực này cho phép bạn sống, làm việc và học tập tại Úc trong 18 tháng.

  • Bạn phải dưới 31 tuổi;

  • Là một sinh viên mới tốt nghiệp;

  • Tốt nghiệp từ một tổ chức được công nhận;

  • Đáp ứng các yêu cầu về Sức khỏe;

  • Không có tiền án tiền sự; và

  • Nói tiếng Anh;

bottom of page