top of page

DASAR PRIVASI

Privasi Anda 

Ascend Migration komited untuk melindungi privasi anda. Perlindungan data dan dasar privasi ini menetapkan cara kami menggunakan dan melindungi maklumat yang anda berikan kepada kami melalui tapak web ini.

Untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada anda, anda sedar dan bersetuju bahawa kami hanya akan menggunakan maklumat yang anda berikan kepada kami untuk tujuan menentukan kelayakan anda untuk berhijrah.

Dengan mengakses atau sebaliknya menggunakan platform kami, anda bersetuju menerima terma dan syarat Polisi Privasi ini, yang dimasukkan ke dalam dan menjadi sebahagian daripada syarat perkhidmatan kami. Anda secara nyata bersetuju dengan pemprosesan Maklumat Peribadi anda mengikut Dasar Privasi ini.

 

Maklumat Peribadi anda akan diproses dan disimpan di Malaysia yang dikawal oleh Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”). Maklumat Peribadi anda tidak akan digunakan atau didedahkan untuk tujuan yang anda tidak memberikan kebenaran atau yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan.

Pengumpulan Maklumat


Secara umum, kami mengumpul Maklumat Peribadi yang anda serahkan kepada kami secara sukarela. 

Penggunaan dan Pendedahan Maklumat

Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Polisi Privasi ini, kami tidak menjual, berdagang, menyewa, atau sebaliknya berkongsi untuk tujuan pemasaran Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan daripada pihak ketiga, melainkan anda atau membenarkan kami berbuat demikian.

 

Maklumat Peribadi yang dikumpul adalah untuk memberi anda Nasihat Migrasi yang lebih baik dan disesuaikan.

 

Kami mungkin mendedahkan Maklumat Peribadi anda jika kami percaya dengan suci hati bahawa pendedahan tersebut perlu untuk:

  1. mematuhi undang-undang yang berkaitan atau untuk membalas sepina atau waran yang disampaikan kepada kami; atau

  2. untuk melindungi dan mempertahankan hak atau harta kami, anda atau pihak ketiga.

Keselamatan

Kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi data peribadi anda, namun kami tidak dapat menjamin keselamatan data anda yang dihantar ke tapak atau Facebook kami; sebarang penghantaran adalah atas risiko anda sendiri dan anda bersetuju untuk tidak bertanggungjawab ke atas sebarang pelanggaran keselamatan semasa mengakses internet yang di luar kawalan kami. Sebaik sahaja kami menerima maklumat anda, kami akan menggunakan prosedur dan ciri keselamatan yang ketat untuk cuba menghalang akses tanpa kebenaran.

Persetujuan dan Hak Anda

Anda diberi hak yang ditetapkan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan kami akan mematuhi peruntukan dalam PDPA.

 

Kenalan dan Semakan

Jika anda mempunyai soalan atau kebimbangan mengenai Dasar Privasi kami, sila hubungi kami di: enquiries@ascendmigration.com

Kemas Kini Terakhir: 03 Januari 2019.

bottom of page