top of page
Throwing Caps

MAHIR—VISA SISWAZAH YANG DIIKTIRAF (SUBKELAS 476)

Visa ini membolehkan anda tinggal, bekerja dan belajar di Australia selama 18 bulan.

  • Anda perlu berumur di bawah 31 tahun;

  • Menjadi Graduan baru-baru ini;

  • Lulusan dari Institusi yang Diiktiraf;

  • Memenuhi keperluan Kesihatan;

  • Tidak mempunyai sabitan jenayah; dan

  • Bertutur bahasa Inggeris;

bottom of page